Eesti_Infotehnoloogia_Kolledz_RGB

IT Kolledži tudengid on Tallinna Tehnikaülikooliga liitumise vastu

Eesti Infotehnoloogia Kolledži (EIK) tudengid on vastu kooli liitmisele Tallinna Tehnikaülikooliga (TTÜ), sest leiavad, et sellega lõhutaks praegu hästitoimiv mudel, kus tööturu vajadusi arvestavat rakenduslikku kõrgharidust antakse tihedas koostöös ettevõtetega väikeses ja dünaamilises institutsioonis.

Tudengid näevad suure riskina, et IT Kolledži partnerite, õppejõudude-praktikute ja vilistlaste võrgustikul baseeruv töömudel ja koostöövorm TTÜga liitumise protsessis laguneb ja see oleks suur kaotus kogu Eesti IKT sektorile ning selle kaudu Eesti majandusele üldiselt.

Täna allkirjastasid haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo ning Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni Liidu (ITL) president Anneli Heinsoo memorandumi, mis on aluseks dokumentide ettevalmistamisele, mille põhjal saaksid EIK asutajad teha otsuse, kas alustada kahe kõrgkooli liitumiskõnelusi.

„Kahjuks on avalikkusele suunatud kommunikatsioon olnud selline, et jätta muljet, nagu oleks ühinemine juba otsustatud,” ütles EIK üliõpilasesinduse esimees Mihkel Kristofer Vajak. „Tegelikult pole liitumisläbirääkimiste alustamiseks veel mingit otsust tehtud rääkimata tõsistest läbirääkimistest. Tudengid on jäetud teadmatusse, milline õpe liitumisjärgselt välja nägema hakkaks.”

Peamine kahe kõrgkooli liitmise deklareeritud eesmärk on lõpetajate kvantiteedi ja kvaliteedi tõstmine. TTÜ IT teaduskond annab praegu tõepoolest rohkem lõpetajaid kui EIK, kuid EIKi tudengite seas on võrreldes teiste kõrgkoolidega suur osakaal juba mitmendat kõrgharidust omandavatel inimestel. „Neile ei ole tingimata järgmist diplomit enam vaja, kuid nad saavad EIKist oskused ja teadmised, millega siseneda tööturule, kus neid väga oodatakse,” selgitas Vajak. Tema sõnul on raske näha, kuidas õnnestub saavutada lõpetajate hulga kasv koos kvaliteedi tõusuga ning seejuures veel raha kokku hoida. „Väidetakse, et väldime ebamõistlikku konkurentsi sellega, et toome rohkem tudengeid ühte auditooriumi kokku, nii et üks õppejõud ei pea enam kahes koolis õpetamas käima, aga kvaliteet sellisest massikõrgharidusest võita ei saa.”

EIKil ja TTÜl on olnud tihe ja viljakas koostöö. EIK tudengid saavad valida ainekursusi TTÜ IT teaduskonnast, kasutada TTÜ raamatukogu ja ühiselamuid, astuda TTÜsse magistriõppesse jne. Just eraldi institutsioonidena jätkamine võimaldaks mõlemal kõrgkoolil maksimaalselt ära kasutada oma tugevusi. EIK on tööturul hinnatud IKT spetsialiste koolitav, väiksuse tõttu innovaatiline ja dünaamiline õppeasutus. TTÜ saab aga keskenduda oma strateegilisele eesmärgile olla rahvusvaheliselt silmapaistev tehnika- ja tehnoloogiaülikool, tõstes teadustegevuse võimekust ja rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlaste osakaalu.

Heade teadmistega IKT spetsialiste on Eestil väga vaja. Kahjuks on suur oht, et EIK liitmine TTÜga ei too kaasa mitte üldist IKT hariduse taseme tõusu, vaid jätab Eesti kõrgharidusmaastiku ilma unikaalsete tugevustega koolist, kus hariduse omandanud inimesed on tööandjate poolt kõrgelt hinnatud.

4. juuli 2016

EIK ÜE: IT Kolledži tudengid on Tallinna Tehnikaülikooliga liitumise vastu

IT Kolledži tudengid on Tallinna Tehnikaülikooliga liitumise vastu Eesti Infotehnoloogia Kolledži (EIK) tudengid on vastu kooli liitmisele Tallinna Tehnikaülikooliga (TTÜ), sest leiavad, et sellega lõhutaks praegu […]