Määratlemata

 • EIK üliõpilasesindus (ÜE) peab oluliseks üldisi eesmärke, mida võimaliku ühinemisega soovitakse saavutada:
  • oluliselt rohkem ja kvaliteetsemaid IKT kõrghariduse lõpetajaid;
  • dubleerimise vältimine IKT õppekavadel.
 • EIK tudengid väärtustavad EIK juures:
  • tihedat kontakti ettevõtetega;
  • praktikutest õppejõude;
  • oma “väikese kooli” tunnet;
  • lähedast kontakti õppejõudude ja administratsiooniga;
  • tehnilisi lahendusi EIKis nagu EIK ÕIS ja kõigi loengute salvestamine;
  • koostööd TTÜga erinevates aspektides alates valikainete läbimise võimalusest lõpetades ühiselamukohtadega.
 • TTÜ ja EIK võimaliku ühinemise puhul teeb EIK ÜE-le muret, et:
  • räägitakse ühinemisest tulenevast sünergiast, kuid samas on teada EIK personali ja tudengite seas valitsev ebakindlus ja vastuseis nende jaoks selge positiivse efektita muutustele, mis seab kahtluse alla sünergia realiseerumise;
  • EIK tudengid on teinud valiku väikese ja õppes ettevõtetega koostööle orienteerunud EIK kasuks teadlikult ja segaseks jääb, kuidas on tagatud õppe samasugune rakenduslikkuse määra säilimine;
  • EIK maine ja kuvandi säilimine ei oma praktikas sisu, kui tudengil on tegelikult võimalus oma õppekava koostada paindlikult õppeainetest üle kogu TTÜ;
  • on oht kaotada liitumisperioodil paratamatul tekkiva ebastabiilsuse ja muutuste käigus side õppejõudude ja ettevõtetega, kellega koostöö senises vormis hästi toiminud on.
 • Ühinemisarutelul sooviks EIK ÜE näha:
  • kalkulatsioone, kuidas saavutatakse ühinemisel kulude kokkuhoid;
  • plaani, kuidas võimalikku kokkuhoitud ressurssi kavatsetakse kasutada;
  • konkreetseid planeeritud tegevusi, kuidas realiseeritakse ühinemisel EIK praeguste tugevuste säilimise tagamine.
 • EIK ÜE toetab kindlasti tihedat koostööd TTÜga, millest võidaksid mõlemad pooled.

 

Eesti Infotehnoloogia Kolledži üliõpilasesindus

 

21. juuni 2016

EIK üliõpilasesinduse seisukoht TTÜ ja EIK võimaliku ühinemise suhtes

EIK üliõpilasesindus (ÜE) peab oluliseks üldisi eesmärke, mida võimaliku ühinemisega soovitakse saavutada: oluliselt rohkem ja kvaliteetsemaid IKT kõrghariduse lõpetajaid; dubleerimise vältimine IKT õppekavadel. EIK tudengid väärtustavad […]