EIK üliõpilasesinduse seisukoht TTÜ ja EIK võimaliku ühinemise suhtes

EIK üliõpilasesinduse seisukoht TTÜ ja EIK võimaliku ühinemise suhtes

 • EIK üliõpilasesindus (ÜE) peab oluliseks üldisi eesmärke, mida võimaliku ühinemisega soovitakse saavutada:
  • oluliselt rohkem ja kvaliteetsemaid IKT kõrghariduse lõpetajaid;
  • dubleerimise vältimine IKT õppekavadel.
 • EIK tudengid väärtustavad EIK juures:
  • tihedat kontakti ettevõtetega;
  • praktikutest õppejõude;
  • oma “väikese kooli” tunnet;
  • lähedast kontakti õppejõudude ja administratsiooniga;
  • tehnilisi lahendusi EIKis nagu EIK ÕIS ja kõigi loengute salvestamine;
  • koostööd TTÜga erinevates aspektides alates valikainete läbimise võimalusest lõpetades ühiselamukohtadega.
 • TTÜ ja EIK võimaliku ühinemise puhul teeb EIK ÜE-le muret, et:
  • räägitakse ühinemisest tulenevast sünergiast, kuid samas on teada EIK personali ja tudengite seas valitsev ebakindlus ja vastuseis nende jaoks selge positiivse efektita muutustele, mis seab kahtluse alla sünergia realiseerumise;
  • EIK tudengid on teinud valiku väikese ja õppes ettevõtetega koostööle orienteerunud EIK kasuks teadlikult ja segaseks jääb, kuidas on tagatud õppe samasugune rakenduslikkuse määra säilimine;
  • EIK maine ja kuvandi säilimine ei oma praktikas sisu, kui tudengil on tegelikult võimalus oma õppekava koostada paindlikult õppeainetest üle kogu TTÜ;
  • on oht kaotada liitumisperioodil paratamatul tekkiva ebastabiilsuse ja muutuste käigus side õppejõudude ja ettevõtetega, kellega koostöö senises vormis hästi toiminud on.
 • Ühinemisarutelul sooviks EIK ÜE näha:
  • kalkulatsioone, kuidas saavutatakse ühinemisel kulude kokkuhoid;
  • plaani, kuidas võimalikku kokkuhoitud ressurssi kavatsetakse kasutada;
  • konkreetseid planeeritud tegevusi, kuidas realiseeritakse ühinemisel EIK praeguste tugevuste säilimise tagamine.
 • EIK ÜE toetab kindlasti tihedat koostööd TTÜga, millest võidaksid mõlemad pooled.

 

Eesti Infotehnoloogia Kolledži üliõpilasesindus

 

1 Comment

 1. Anne Oja ütleb:

  Ma ei viitsi siin pikalt keerutada ja ütlen seetõttu kohe ning otse välja, et olen kategooriliselt TTÜga ühendamise vastu.

  Kuid mõned argumendid siiski ka. Tulin IT Kolledzhisse, et omandada praktilisi oskusi. Kui oleksin tahtnud, oleksin kohe TTÜsse läinud, aga ma valisin just IT Kolledzisse. Mul ei ole TTÜs õpetatavat teooriat, kraadi ega teadusetegemist vaja. Kui tahtnuks teadust teha, oleksin ammu juba teinud.

  Tuletan meelde, et TTÜ ega ühegi teise kõrgkooli kraad ei taga kooli lõpetajale töökohta, sest bakalaureusi ja magistreid, kes midagi teha ei oska, on niigi, nagu kirjusid koeri. Tööandja silmis maksavad vaid oskused. Ja IT Kolledzi pakutav õpe on reaalsele elule kõige lähedasem, seda on välja äelnud ka rida IT sektori mõjukaid tööandjaid.