Kes me oleme

Eesti Infotehnoloogia Kolledži üliõpilasesindus on olemas, et teostada EIK tudengite õigust rääkida kaasa kõigis üliõpilasi puudutavates küsimustes.

Üliõpilasesinduse ülesandeks on EIK üliõpilaste huvide ja õiguste kaitsmine, EIK üliõpilaskonna ja vabaõppurite esindamine. Esinduse liikmed osalevad EIK nõukogu töös ja erinevates teistes koolielu reguleerivates organites. Esinduse ülesannete hulka kuulub ka tudengiürituste ja pidude korraldamine. Teeme koostööd teiste üliõpilasinduste ja muude tudengiorganisatsioonidega.

EIK on Eesti Üliõpilaskondade Liidu liikmesorganisatsioon ja EÜLi kaudu seisab esindus üliõpilaste hariduslike ja sotsiaalmajanduslike huvide eest ka riigi tasandil.

Üliõpilasesindus on viieliikmeline. Liikmed valitakse igal kevadel õppeinfosüsteemis toimuvatel salajastel demokraatlikel valimistel. Valimistel võivad kandideerida kõik EIK immatrikuleeritud üliõpilased. Esindus valib enda seast esimehe. Igal üliõpilasesindajal on oma vastutusvaldkonnad.

Üliõpilasesindus on kooli struktuuri osa ja EIK eelarves on ette nähtud vahendid üliõpilasomavalitsuse teostamiseks.

Üliõpilaskonna põhikiri.

.