Töökuulutused

Teenuseadministraator

Windows operatsioonisüsteemil põhinevate teenuste haldamine ja administreerimine

Suunatud: Administraatorile
Koormus: Täiskoormus
Kandideerimistähtaeg: 16.04.2017

Programmers, Testers

Internship opportunities for students!

One week of IT training. Four months of paid internship with a personal tutor.
Find out more and apply: www.nortal.com/summeruniversity

Nortal Summer University is a training program and full-time paid internship to train bright students in Estonia, Finland and Lithuania to quickly become specialists in information technology.

You can apply for these programs:
- Java/ .net developers
- System Analysts
- QA Specialists

All participants who are accepted to the program can expect:
• The best training program in the industry
• A comprehensive week of IT training in Tallinn (June 12 – June 16 2017)
• Work in real projects with a personal mentor and a personal onboarding program
• First-class work equipment and flexible hours
• Salary from day one!

Visit Nortal’s office during the information day to make sure you get firsthand information on how you can get into Nortal Summer University.
Meet your potential new colleagues and take a gander at where we work.

Tallinn office - Lõõtsa 6C, March 30 @ 16:00
Tartu office - Raatuse 20, March 30 @ 16:00

Suunatud: Arendajale
Koormus: Täiskoormus
Kandideerimistähtaeg: 08.04.2017

IT-analüütik/projektijuht

Töökirjeldus
Töökoha eesmärk:
Elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) arendusprojektide koordineerimine (kommunikatsioon arendajate ja teiste seotud osapooltega), infosüsteemi muudatuste ja dokumentatsiooni haldamine.

Tööülesanded:
• Elektroonilise mereinfosüsteemi põhjalik tundmine, haldamine, jooksvate probleemide lahendamine ja (vajadusel) kasutajatugi;
• EMDE parendamiseks vajalike lähteülesannete (soovilugude) koostamine, suhtlus arendajatega ja tehtud tööde testimine;
• muudatuste dokumenteerimine, kasutusjuhendite ja vajalike infomaterjalide koostamine;
• suhtlus EMDE-ga seotud riigiametite ja teiste osapooltega arendusvajaduste koordineerimiseks.
• EMDE-ga seotud Eesti ja rahvusvahelise seadusandluse tundmine;
• vajadusel osalemine EMDE-ga seotud Eesti ja rahvusvaheliste töögruppide töös;
• hooldus- ja arendustööde hankelepingute koostamine ja eelarve haldamine.

Suunatud: Analüütikule
Koormus: Täiskoormus
Kandideerimistähtaeg: 03.04.2017

UI/UX ARHITEKT

Peamisteks tööülesanneteks on:
arendusprojektides kasutajakogemuse (UX) ja kasutajaliideste (UI) tervikkvaliteedi tagamine kasutajakeskse disaini loomine;
osaleda tarkvaraarenduseks vajalike hangete ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
teostada infosüsteemide arendusprojektides tarkvara lahenduste kasutajaliideste (UI) prototüüpimistöid;
osaleda valdkonna õigusaktide ja reguleerivate dokumentide väljatöötamisel ning teha ettepanekuid nende muutmiseks ja täiendamiseks;
teha kujundustööde alast koostööd sise-ja välismaiste institutsioonide ja organisatsioonidega;

Suunatud: Arendajale
Koormus: Täiskoormus
Kandideerimistähtaeg: 31.03.2017

Süsteemiadministraator

Peamisteks tööülesanneteks on:
infosüsteemide paigaldamine, administreerimine ja uuendamine;
JAVA rakendusserverite haldamine;
andmebaaside haldamine (Postgres)

Suunatud: Administraatorile
Koormus: Täiskoormus
Kandideerimistähtaeg: 29.03.2017