Kandideeri IT Kolledži üliõpilasesindusse

Osale oluliste otsuste tegemises ja kujunda oma koolielu

EIK üliõpilasesinduse 2016/2017 valimised

Tänavused üliõpilasesinduse valimised on ukse ees. Igal Eesti Infotehnolooga Kolledži (EIK) tudengil on õigus kandideerida EIK üliõpilasesinduse valimistel. Üliõpilasesindus on viieliikmeline, sealhulgas esimees ja aseesimees. Üliõpilasesinduse olemasolu kõige tähtsam põhjus on, et üliõpilaste hääl oleks kuulda kõikjal, kus meid puudutavate otsuste tegemine toimub. Seda nii EIK-i kui Eesti Üliõpilaskondade Liidu kaudu ka riigi tasandil.

Loe lähemalt üliõpilaskonnast ja üliõpilasesinduse rollist EIK üliõpilaskonna põhikirjast.

Tegevus üliõpilasesinduses on vabatahtlik ning seda ei tasustata. Üliõpilasesindus on väike meeskond, kus kõige tähtsam on koostöö ja hea tahe. Üliõpilasesindus tegeleb paljude asjadega alates töökuulutuste avaldamisest ja meenete müügist lõpetades ürituste korraldamise nig Eesti Üliõpilaskondade Liidu töös osalemisega. Üliõpilasesindajana on sul võimalus valida, milliste valdkondadega tegeleda eelistad.

Üliõpilasesinduses olemine annab sulle ainulaadse võimaluse rääkida kaasa kõiki tudengeid puudutavates küsimustes, aidata seeläbi kaastudengeid ja teha enda kooliaeg huvitavaks.

.

Üliõpilasesinduses olemine on…

  • …võimalus teostada oma ideid ja panna ennast proovile;
  • …põnev, sest oled kursis, mis koolis igal tasandil toimub;
  • …arendav, sest siin omandatavaid meeskonnatöö ja muid oskusi läheb igal pool vaja;
  • …vastutus, sest sinu sõnad ja teod mõjutavad otseselt kaastudengeid;
  • fun, sest tutvud paljude uute inimestega ja kooliaeg muutub veelgi põnevamaks.

Valimiste ajakava

  • 26. veebruar – 11.märts – esindajaks kandideerimise periood
  • 14. märts – avalikustatakse info kandidaatide kohta ÜE koduleheküljel
  • 17. märts – valimiste debatt ja pidu koolis
  • 18. – 27. märts – toimuvad valimised ÕISis
  • 28. märts – valimistulemuste avalikustamine

Valimine

Valimisõigus on igal EIK-i immatrikuleeritud üliõpilasel, kusjuures igaühel on üks hääl.

Valimised toimuvad ÕIS-is. Valituks osutuvad 5 esimest enim hääli saanud kandidaati.

Lisainfo saamiseks ja küsimuste korral kirjuta
esindus@itcollge.ee.

laptop