Kandideeri IT Kolledži üliõpilasesindusse

Osale oluliste otsuste tegemises ja kujunda oma koolielu

TTÜ Esinduskogu valimised

TTÜ üliõpilaskonna esinduskogu TTÜ Üliõpilasesinduse kõrgeim otsustus kogu kuhu kuuluvad kõigi TTÜ teaduskondade esindajad. Alates 1. August 2017 on IT Kolledž osa TTÜ Informaatika teaduskonnast millega kaasneb IT Kolledži tudengitel võimalus kandideerida esinduskokku, et seista praeguste ja ka tulevaste IT Kolledži ning TTÜ tudengite huvide eest.

Miks kandideerida?

  • Võimalus seista tudengite huvide eest;
  • Saad aidata kaasa tudengkonna kvaliteedi tõusule

Kuidas kandideerida?

  1. Lae alla kandideerimisavaldus
  1. Täida täida vorm
  2. Saada vorm esindus@itcollege.ee enne 8. märtsi

Rohkem informatsiooni

Valimiste ajakava

  • 27. veebruar – 8.märts – kandideerimis periood
  • 13. märts – 24.märts – E-Hääletus õisis

Valimine

Valimisõigus on igal EIK-i immatrikuleeritud üliõpilasel, kusjuures igaühel on üks hääl.

Valimised toimuvad ÕIS-is.

Lisainfo saamiseks ja küsimuste korral kirjuta
esindus@itcollge.ee või võta ühendust Facebooki vahendusel.